Interview o BlueWinstone s PPC špecialistom Áron Bay z Maďarska

Interview BlueWinston features and development

Dostali sme niekoľko otázok od PPC špecialistu Áron Bay, ktorý žije a pracuje v Maďarsku. Tu si môžete prečítať naše odpovede o nástroji BlueWinston, ktorý vyvíjame pre e-shopy z celého sveta – ako prebieha vývoj nástroja, aké segmenty majú najlepšie výsledky a aj niečo o ďalších plánoch.

Aké boli vaše ciele, keď ste začali vyvíjať nástroj BlueWinston?

BlueWinston.com vznikol ako agentúrny nástroj pre našich klientov, ktorým sme spravovali obrovské Google Search kampane. Počas toho vznikol dopyt a hlavne potreba na vytvorenie nástroja, ktorý by vedel automaticky generovať textové reklamy na 100-ky, 1000-ky ba až 10-tisíce produktov.

Ak by ste mali povedať len jednu vec, čo bolo najťažšie pri vývoji tohto nástroja?

Jednoznačne user interface. Samotne prostredie bolo a aj dodnes je najťažšou vecou pri tvorbe samotného nástroja. Nástroj ma 100ky funkcií, ktore fungujú na pozadí a o ktorých klient v podstate ani nevie, ale spraviť prostredie front-end prehľadné je najťažšia vec vôbec =)

Aké segmenty v rámci ecommerce majú najlepšie výsledky?

Najlepšie výsledky sú u e-shopov, ktoré predávajú produkty, ktorých názov (meno) vie potenciálny zákazník a hľadá ich priamo cez Google Search. Sú to hľavne produkty z oblasti pneumatiky, elektronika, kozmetika, parfémy, knihy, značková obuv, športové doplnky a mnoho ďalších. Jednoduchšie a kratšie je skôr spomenúť, ktoré segmenty sú najmenej vhodné a to sú práve fashion stores a apparel.

Máte aj klientov, ktorí majú špecifické požiadavky?

Samozrejme a sme im veľmi radi. Často krát sú to práve agentúrni klienti, ktorí majú množstvo účtov (e-shopov) bežiacich pod BlueWinston.com.

Myslím si, že proaktívna podpora bude v blízkej budúcnosti najdôležitejšia konkurenčná výhoda. Čo si o tom myslíte?

Celú našu support politiku a predajnú politiku sme postavili prave na tomto. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne a snažíme sa mu venovať na 100% do doby, kedy mu kampane fungujú samostatne a v podstate samotný nástroj už nemusí vôbec riešiť.

Ako dlho trvá, z vašich skúseností, celý implementačný proces?

Je to veľmi rôzne. Zavísí, či e-shop je pod správou agentúry alebo e-shop sa napojil sám a využíva nástroj svojpomocne. V priemere však trvá doba, kým klienta oboznámime s informáciami a začne nástroj reálne využívať asi 5-7 pracovných dní.

Koľko ste mali platiacich klientov v roku 2017?

V roku 2017 sme mali dokopy cca 300 platiacich a cca 600 testovacích userov. Dnes je toto číslo už 450+ platiacich užívateľov mesačne.

Aké sú vaše plány do budúcna? Budete vyvíjať ďalší PPC softvér alebo budete pracovať na nových funkciách pre BlueWinston?

Aktuálne pracujeme znova na zjednodušení samotného procesu tvorby kampaní. Vyvíjame tzv. BlueWinston express funkciu, kde jednoduchým zodpovedaním otázok klient vytvorí ihneď produktové, produktovo-skupinové a DSA kampane pre všetky, prípadne vybrané produkty vo svojom e-shope. Následne bude implementácia nových Google automated scripts pre manažovanie produktových kampaní a do konca roka 2018 by sme chceli stihnúť aj implementáciu Google Shopping campaigns.

Target ROAS a automatizácia v Google AdWords

Automatizácia PPC reklamy, target ROAS, CPA, AdWords

V tomto článku si povieme o automatizácii PPC kampaní v AdWordse a ukážeme si príklady využitia target ROAS pri produktových kampaniach v BlueWinstone. Tento rok dáva Google veľkú váhu na automatizáciu a na bidding strategy type targetROAS, kde berie do úvahy viacero zdrojov dát.

S automatizáciou veľmi úzko súvisí aj téma umelej inteligencie – AI. Na základe algoritmov pomáha AI pri optimalizácii kampaní v AdWordse. Systém pri automatizovanej stratégii upravuje cenu za preklik na základe stoviek faktorov v jedinom momente. Do výslednej ceny za preklik vstupuje napríklad správanie užívateľa a pravdepodobnosť, či by si daný produkt kúpil, samozrejme za podmienok nastavených v rámci vybranej stratégie ponúkania cien.

AdWords postupne rozširuje implementáciu automatizácie. Napríklad AdWords Smart Bidding upravuje cenové ponuky v reálnom čase a berie do úvahy 70 miliónov unikátnych premenných pre každú jednu aukciu, čo by pre PPC špecialistu nebolo reálne.

Najdôležitejším bodom pre AI v AdWordse je dostatok dát. Preto je veľmi dôležité dobre nastaviť kampane na začiatku.Cieľom je, aby kampane získavali dostatok relevantných dát pre automatickú optimalizáciu.

Najbežnejšie automatizované stratégie ponúkania cien

1. Vylepšená CPC (eCPC)

Ide o cenovú stratégiu, ktorá je pre nastavenie najjednoduchšia. Sú tu len dve podmienky a to, aby bolo v AdWords účte nastavené meranie konverzií a vybrať stratégiu vylepšej ceny za preklik. AdWords môže tak zvýšiť cenovú ponuku pri aukcii o 30%, prípadne znížiť o 100%. Algoritmy AdWordsu berú do úvahy pravdepodobnosť, že užívateľ dosiahne konverziu a na základe toho môžu navýšiť cenu za preklik.

Odporúča sa zapnúť túto stratégiu pri každej kampani, kde sa sledujú a merajú konverzie. Pri dlhodobej využívaní tejto stratégie sa dá dosahovať lepší výkon kľúčových slov, napríklad vo voľnej zhode. Samozrejme, pri automatizovaných stratégiách vždy platí, že čím viac dát (impresií, preklikov) je v kampaní, tým lepšie sa vie AI rozhodovať a teda sú lepšie výsledky.

2. Cielenie kampane na Target CPA

Ide o cenovú stratégiu, kde sa sleduje cena za akvizíciu (CPA). Táto automatizovaná cenová stratégia ponúkania cien cieli na čo najväčšie množstvo konverzií pri zadanej maximálnej cene za konverziu, čo môže byť napríklad marža produktu. Na zapnutie tejto kampane AdWords vyžaduje, aby bolo v kampani aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní. Tento počet konverzií môže byť ešte stále dosť nízko, aby kampaň korektne fungovala a preto sa odporúča aspoň 50 – 70 konverzií v danej kampani za posledných 30 dní, ideálne aby tie konverzie už boli za želanú CPA. Aby systém fungoval čo najlepšie, malo by byť nastavenie kampane za posledné obdobie rovnaké, teda nemal by sa meniť rozpočet, cielenie a podobne.

Ak nastavenie kampane funguje tak ako má a chceme zefektívniť kampaň, môžeme postupne znižovať CPA, prípadne postupne navyšovať denný rozpočet, aby sme dosiahli čo najviac konverzií za určenú CPA.

3. Návratnosť výdavkov na reklamu ROAS

Cieľom tejto stratégie je maximalizovať výnos z reklamy tak, aby sa zachoval určený pomer nákladov a výnosov. Táto stratégia sa hodí pre eshopy, kde každá konverzia môže mať inú hodnotu a určenie jednotnej CPA nie je možné. Tu sa odporúča postup, aby v jednej kampani boli produkty s rovnakou maržou a teda sa dá určiť požadovaný pomer nákladov a výnosov. Napríklad v prípade marže 20% je ROAS 5. Teda každé investované 1 € musí priniesť 5 – násobný obrat. Ak prinesie menej, je to strata.

Stratégia cielenia na ROAS vyžaduje meranie konverzií a dosiahnuť aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní. Tento počet konverzií je však pomerne nízky a preto sa odporúča zapnúť túto stratégiu až vtedy keď ke k dispozícii viac dát – zapínať pri minimálne 100 konverziách za posledných 30 dní, optimálne pri 300 – 500 konverziách za posledných 30 dní v danej kampani. Samozrejme podmienkou je nemeniť nastavenia kampane a aby kampaň mala konzistentný výkon za posledných 30 dní.

Význam využitia ROAS pri produktových kampaniach

  •  Plne automatizovaný bidding pre kampane s množstvom reklamných skupín,
  • Každá reklamná skupina môže mať 10tky kľúčových slov, ktoré sa nedajú fyzicky zvládnuť optimalizovať,
  • Vďaka Target ROAS – Smart bidding od AdWords sa budú vaše reklamy, reklamné skupiny, či kľúčové slová manažovať na základe návratnosti investícií na reklamu a porovnávať teda s vašim dosiahnutým obratom, resp. Ziskom vďaka maržovosti

Automatizácia tvorby produktových reklám

Vo svete sa to nazýva troška nesprávne a to “Dynamic Text Ads”. My v BlueWinston-e to voláme od samého začiatku ako “Product Text Ads”, pretože DSA (Dynamic Search Ads) sú len jedným z 5 typov kampaní, pomocou ktorých viete cez nástroj www.BlueWinston.com plne automatizovať tvorbu vaších “Product Text Ads”.

Vieme tvoriť týchto 5 typov reklám pre zabezpečenie maximálneho pokrytia reklám na vaše produkty:

  • Product text ads – viac tu
  • Product – Group text ads – viac tu
  • DSA-P (Dynamic Search ads for Products) – viac tu
  • BPT (Brand Product type ads)
  • Luigi’s (Humans Search based ads) – viac tu

Všetkých týchto 5 typov kampaní viete plne pripraviť a automatizovať za pár minút pre váš e-shop. Bude vám stačiť k tomu iba štandardný XML product data feed, ktorý určite poznáte každý z vás. Ak nie, tak nás neváhajte osloviť cez support@bluewinston.com.

Automatizácia tvorby a zároveň manažmentu produktových kampaní

V nástroji BlueWinston.com dnes už plne funguje tzv. Funkcia “SET & LET IT BE”. V rámci nastavenia bidding strategy type máte na výber všetky štandardné typy inzerovania z prostredia Google AdWords, no využívanie Smart Biddingu je podmienené počtom aspoň 15 konverzíí za posledných 30 dní v danej kampani.

Preto sme vyvinuli funkcionalitu, ktorá za vás sleduje výkon kampane(í) a v momente, kedy môže daná kampaň prejst do Smart Biddingu ju automaticky prepne! Úspešne sa nám takto podarilo plne zautomatizovať dodnes vyše 1200 kampaní v účtoch našich klientov, kde % miery konverzie sa niekoľko násobne zvýšilo pričom CPA (Cost Per Acquisition) drasticky klesla.

Pre produktové kampane si môžete nastaviť napríklad stratégiu zamerania na prekliky a rozšírenú CPC. Túto základnú stratégiu môžete využívať kým budete mať dostatok konverzií pre spustenie smart biddingu s názvom ROAS v AdWords účte, teda odporúča sa od 15 konverzií za posledných 30 dní.

Smart bidding Google, ROAS

Nemám dostatok konverzií! Ako mám optimalizovať?

V aplikácii BlueWinston sme mysleli aj na toto obdobie. Na obdobie kým nemôže byť spustený plný AI smart bidding ROAS v AdWordse, môžete si nastaviť v BueWinstone a využívať cielenie na maxCPA. Táto hodnota sa dynamicky vypočítava z ceny každého produktu.

Tu môžeme vidieť konkrétny príklad, ako sa vypočíta maxCPA produktu z konkrétnej ceny produktu:

Calculating CPA from Price

Calculating CPA from Product price

V BlueWinstone môžete aj využívať Automated Google Scripts, kde sa tiež používa maxCPA. Napríklad si môžete nastaviť tieto automatické pravidlá pre kľúčové slová:

This rule will exclude all keywords and set them as negative keywords if they have Spent more than  1.20  maxCPA and have NO Conversions

This rule will exclude all search terms and set them as negative keywords if they have Spent more than  0.40 maxCPA and have NO Conversions.

Pre produktové kampane odporúčame používať aj naše automatické pravidlá, ktoré sledujú okrem ROASu aj ďalšie metriky – Quality score, Low impression share, low CTR a High Bounce Rate.

5 krokov ako získať viac konverzií pri remarketingu

Remarketingové reklamy vznikli najmä preto, aby firmy ľuďom opätovne pripomínali, o aký produkt, či službu mali záujem. Nezáleží na tom, kde ste si prezerali produkt. Reklamy si vás nájdu všade, na  sociálnych sieťach, na stránkach i v prehliadači.

click_asdata

Firmy dokážu sledovať nákupné zvyklosti svojho publika, vďaka uloženým cookies v prehliadačoch. Ak zobrazená remarketingová reklama zaujme potenciálneho zákazníka, dôjde k zmene jeho nákupného správania, resp. konverzii. Čo znamená, že buď sa preklikne na produkt alebo ho rovno kúpi. Čo je cieľom každého marketéra, podnikateľa a obchodníka.

 

Ako vyťažiť čo najviac s remarketingu? Ako naplno využiť všetky dostupné príležitosti pre dosiahnutie konverzie?

Pokračovať v čítaní

Reklamy iba na volanie, kedy ich používať?

Rozšírenie Google AdWords, ktoré sa týka reklám iba na volanie, umožňuje zobrazovať vaše telefónne číslo priamo vo vyhľadávaní. Hodí sa to najmä pri používaní smartphonov, kedy stačí stlačiť tlačidlo „Zavolať“, resp. „Call“ a číslo sa automaticky vytočí.  Toto tlačidlo bolo vyvinuté špeciálne pre ľudí, ktorí sú často na cestách a využívajú mobily.

pexels-photo-29594Tento typ rozšírenia by mali využívať v prvom rade firmy, ktoré kladú dôraz na prijímanie hovorov. Pokračovať v čítaní

Ako zlepšiť digitálne reklamné prostredie

Svet digitálnej reklamy zažíva neustále zmeny a postoje užívateľov sa neustále menia, na čo musia prihliadať najmä marketéri. Bežní ľudia čím ďalej, tým viac používajú mobilné zariadenia. Dokonca žijú v multi-screenovom svete, kde sú schopní naraz využívať hneď niekoľko zariadení. Napriek všetkému majú veľa-krát marketéri problém naplniť užívateľskú skúsenosť.

startup-photos Pokračovať v čítaní

Myslite lokálne pri cielení vašej PPC reklamy

Geografické cielenie je možné používať v rámci Google AdWords, ale aj sociálnych sietí. Pomocou cielenia sa spájate s potenciálnymi zákazníkmi, pri ktorých máte najvyššiu pravdepodobnosť konverzie. Okrem cielenia vám k tomu postačí už len kvalitná výzva k akcií, ktorá ich presvedčí kliknúť na vašu reklamu.

web fb

Pokračovať v čítaní

100 najdrahších kľúčových slov v USA

Platené reklamy v Google Adwords fungujú tak, že inzerenti platia za každé kliknutie vo vyhľadávaní. Túto sumu si však určujú sami, keďže zobrazovanie PPC reklám funguje podobne ako na burze. Kto dá viac, ten sa zaradí na poprednejšie priečky. Nezabudnime tiež na kľúčové slová na základe ktorých, sa zobrazujú vyhľadávania. Napadlo vás niekedy, aké sumy sú ochotní inzerenti dať za ich reklamy?

pexels-photo-67112

Pokračovať v čítaní

Google opäť prekvapuje a rozširuje texty reklám

Google predstavil ďalšie novinky a rozšírenia v oblasti PPC reklám, jednou z nich je aj rozšírenie reklamného textu v Google Adwords. Google sa rozhodol rozšíriť obmedzenia dĺžky textov až 2-násobne. Neveríte? Veď čoskoro uveríte.

pexels-photo-67112Tento rok nám Google ukázal, že usilovne pracuje na vylepšení zobrazovania svojich PPC reklám. Prvé zmeny prišli vo februári, kedy sa rozhodol odstrániť pravý reklamný panel. Táto zmena prispela najmä k tomu, že reklamy vyzerajú organickejšie. Taktiež sa zameriava na mobilné zariadenia, keďže ich potenciál považuje za dynamicky rastúci. Smeruje ich k tomu  najmä fakt, že čím ďalej, tým viac vyhľadávaní je zaznamenaných práve cez mobilné zariadenia.

Pokračovať v čítaní