Ako vypočítať ROAS

Cielenie na ROAS je veľmi dôležité pre PPC kampane v Google AdWords. Ide o hodnotu, ktorá nám povie, či je daná kampaň v zisku alebo v strate.

Cieľ tejto stratégie je, aby sa maximalizoval výnos z reklamy, ale zároveň aby bol zachovaný určený pomer nákladov a výnosov. Pri produktových kampaniach môže mať každá konverzia inú hodnotu a teda určenie CPA pre celú kampaň nie je možné. Odporúča sa preto, aby v jednej kampani boli produkty, ktoré majú rovnakú maržu a teda jednotný pomer nákladov a výnosov.

Vzorec pre ROAS je:      100 / marža = ROAS

ROAS môžete počítať aj v % a to je teda ROAS x 100 = ROAS%

Ak máte maržu 20%, tak ROAS vypočítate takto: 100 / 20 = 5

ROAS v % je 500%

Ako vidíme, v prípade marže 20% je ROAS 5. Teda každé investované 1 € musí priniesť 5 – násobný obrat. Ak priniesie viac, je to zisk, ak však prinesie menej, je to strata.

Stratégia cielenia na ROAS vyžaduje meranie konverzií v AdWordse a dosiahnuť aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní. Lepšie je však zapínať túto stratégiu až keď je k dispozícii viac dát – aspoň 100 konverzií za posledných 30 dní. Podmienka je, aby sa nemenili nastavenia kampane a aby kampaň mala konzistentný výkon za posledných 30 dní.

smart-bidding-type-target-roas-calculation-formula

Cielenie na ROAS využijete už aj v BlueWinstone. V časti Campaign settings si môžete nastaviť Smart bidding s cielením na ROAS. Ak zatiaľ nemáte dostatok konverzií, bude treba počkať určité obdobie, kým sa kampane viac rozbehnú. Kým nie je možné, aby ste využívali plný AI smart bidding ROAS v AdWordse, môžete v BueWinstone využívať cielenie na maxCPA. Táto hodnota sa dynamicky vypočítava z ceny každého produktu.

Viac o automatizácii biddingu si prečítate tu.

Target ROAS a automatizácia v Google AdWords

Automatizácia PPC reklamy, target ROAS, CPA, AdWords

V tomto článku si povieme o automatizácii PPC kampaní v AdWordse a ukážeme si príklady využitia target ROAS pri produktových kampaniach v BlueWinstone. Tento rok dáva Google veľkú váhu na automatizáciu a na bidding strategy type targetROAS, kde berie do úvahy viacero zdrojov dát.

S automatizáciou veľmi úzko súvisí aj téma umelej inteligencie – AI. Na základe algoritmov pomáha AI pri optimalizácii kampaní v AdWordse. Systém pri automatizovanej stratégii upravuje cenu za preklik na základe stoviek faktorov v jedinom momente. Do výslednej ceny za preklik vstupuje napríklad správanie užívateľa a pravdepodobnosť, či by si daný produkt kúpil, samozrejme za podmienok nastavených v rámci vybranej stratégie ponúkania cien.

AdWords postupne rozširuje implementáciu automatizácie. Napríklad AdWords Smart Bidding upravuje cenové ponuky v reálnom čase a berie do úvahy 70 miliónov unikátnych premenných pre každú jednu aukciu, čo by pre PPC špecialistu nebolo reálne.

Najdôležitejším bodom pre AI v AdWordse je dostatok dát. Preto je veľmi dôležité dobre nastaviť kampane na začiatku.Cieľom je, aby kampane získavali dostatok relevantných dát pre automatickú optimalizáciu.

Najbežnejšie automatizované stratégie ponúkania cien

1. Vylepšená CPC (eCPC)

Ide o cenovú stratégiu, ktorá je pre nastavenie najjednoduchšia. Sú tu len dve podmienky a to, aby bolo v AdWords účte nastavené meranie konverzií a vybrať stratégiu vylepšej ceny za preklik. AdWords môže tak zvýšiť cenovú ponuku pri aukcii o 30%, prípadne znížiť o 100%. Algoritmy AdWordsu berú do úvahy pravdepodobnosť, že užívateľ dosiahne konverziu a na základe toho môžu navýšiť cenu za preklik.

Odporúča sa zapnúť túto stratégiu pri každej kampani, kde sa sledujú a merajú konverzie. Pri dlhodobej využívaní tejto stratégie sa dá dosahovať lepší výkon kľúčových slov, napríklad vo voľnej zhode. Samozrejme, pri automatizovaných stratégiách vždy platí, že čím viac dát (impresií, preklikov) je v kampaní, tým lepšie sa vie AI rozhodovať a teda sú lepšie výsledky.

2. Cielenie kampane na Target CPA

Ide o cenovú stratégiu, kde sa sleduje cena za akvizíciu (CPA). Táto automatizovaná cenová stratégia ponúkania cien cieli na čo najväčšie množstvo konverzií pri zadanej maximálnej cene za konverziu, čo môže byť napríklad marža produktu. Na zapnutie tejto kampane AdWords vyžaduje, aby bolo v kampani aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní. Tento počet konverzií môže byť ešte stále dosť nízko, aby kampaň korektne fungovala a preto sa odporúča aspoň 50 – 70 konverzií v danej kampani za posledných 30 dní, ideálne aby tie konverzie už boli za želanú CPA. Aby systém fungoval čo najlepšie, malo by byť nastavenie kampane za posledné obdobie rovnaké, teda nemal by sa meniť rozpočet, cielenie a podobne.

Ak nastavenie kampane funguje tak ako má a chceme zefektívniť kampaň, môžeme postupne znižovať CPA, prípadne postupne navyšovať denný rozpočet, aby sme dosiahli čo najviac konverzií za určenú CPA.

3. Návratnosť výdavkov na reklamu ROAS

Cieľom tejto stratégie je maximalizovať výnos z reklamy tak, aby sa zachoval určený pomer nákladov a výnosov. Táto stratégia sa hodí pre eshopy, kde každá konverzia môže mať inú hodnotu a určenie jednotnej CPA nie je možné. Tu sa odporúča postup, aby v jednej kampani boli produkty s rovnakou maržou a teda sa dá určiť požadovaný pomer nákladov a výnosov. Napríklad v prípade marže 20% je ROAS 5. Teda každé investované 1 € musí priniesť 5 – násobný obrat. Ak prinesie menej, je to strata.

Stratégia cielenia na ROAS vyžaduje meranie konverzií a dosiahnuť aspoň 15 konverzií za posledných 30 dní. Tento počet konverzií je však pomerne nízky a preto sa odporúča zapnúť túto stratégiu až vtedy keď ke k dispozícii viac dát – zapínať pri minimálne 100 konverziách za posledných 30 dní, optimálne pri 300 – 500 konverziách za posledných 30 dní v danej kampani. Samozrejme podmienkou je nemeniť nastavenia kampane a aby kampaň mala konzistentný výkon za posledných 30 dní.

Význam využitia ROAS pri produktových kampaniach

  •  Plne automatizovaný bidding pre kampane s množstvom reklamných skupín,
  • Každá reklamná skupina môže mať 10tky kľúčových slov, ktoré sa nedajú fyzicky zvládnuť optimalizovať,
  • Vďaka Target ROAS – Smart bidding od AdWords sa budú vaše reklamy, reklamné skupiny, či kľúčové slová manažovať na základe návratnosti investícií na reklamu a porovnávať teda s vašim dosiahnutým obratom, resp. Ziskom vďaka maržovosti

Automatizácia tvorby produktových reklám

Vo svete sa to nazýva troška nesprávne a to “Dynamic Text Ads”. My v BlueWinston-e to voláme od samého začiatku ako “Product Text Ads”, pretože DSA (Dynamic Search Ads) sú len jedným z 5 typov kampaní, pomocou ktorých viete cez nástroj www.BlueWinston.com plne automatizovať tvorbu vaších “Product Text Ads”.

Vieme tvoriť týchto 5 typov reklám pre zabezpečenie maximálneho pokrytia reklám na vaše produkty:

  • Product text ads – viac tu
  • Product – Group text ads – viac tu
  • DSA-P (Dynamic Search ads for Products) – viac tu
  • BPT (Brand Product type ads)
  • Luigi’s (Humans Search based ads) – viac tu

Všetkých týchto 5 typov kampaní viete plne pripraviť a automatizovať za pár minút pre váš e-shop. Bude vám stačiť k tomu iba štandardný XML product data feed, ktorý určite poznáte každý z vás. Ak nie, tak nás neváhajte osloviť cez support@bluewinston.com.

Automatizácia tvorby a zároveň manažmentu produktových kampaní

V nástroji BlueWinston.com dnes už plne funguje tzv. Funkcia “SET & LET IT BE”. V rámci nastavenia bidding strategy type máte na výber všetky štandardné typy inzerovania z prostredia Google AdWords, no využívanie Smart Biddingu je podmienené počtom aspoň 15 konverzíí za posledných 30 dní v danej kampani.

Preto sme vyvinuli funkcionalitu, ktorá za vás sleduje výkon kampane(í) a v momente, kedy môže daná kampaň prejst do Smart Biddingu ju automaticky prepne! Úspešne sa nám takto podarilo plne zautomatizovať dodnes vyše 1200 kampaní v účtoch našich klientov, kde % miery konverzie sa niekoľko násobne zvýšilo pričom CPA (Cost Per Acquisition) drasticky klesla.

Pre produktové kampane si môžete nastaviť napríklad stratégiu zamerania na prekliky a rozšírenú CPC. Túto základnú stratégiu môžete využívať kým budete mať dostatok konverzií pre spustenie smart biddingu s názvom ROAS v AdWords účte, teda odporúča sa od 15 konverzií za posledných 30 dní.

Smart bidding Google, ROAS

Nemám dostatok konverzií! Ako mám optimalizovať?

V aplikácii BlueWinston sme mysleli aj na toto obdobie. Na obdobie kým nemôže byť spustený plný AI smart bidding ROAS v AdWordse, môžete si nastaviť v BueWinstone a využívať cielenie na maxCPA. Táto hodnota sa dynamicky vypočítava z ceny každého produktu.

Tu môžeme vidieť konkrétny príklad, ako sa vypočíta maxCPA produktu z konkrétnej ceny produktu:

Calculating CPA from Price

Calculating CPA from Product price

V BlueWinstone môžete aj využívať Automated Google Scripts, kde sa tiež používa maxCPA. Napríklad si môžete nastaviť tieto automatické pravidlá pre kľúčové slová:

This rule will exclude all keywords and set them as negative keywords if they have Spent more than  1.20  maxCPA and have NO Conversions

This rule will exclude all search terms and set them as negative keywords if they have Spent more than  0.40 maxCPA and have NO Conversions.

Pre produktové kampane odporúčame používať aj naše automatické pravidlá, ktoré sledujú okrem ROASu aj ďalšie metriky – Quality score, Low impression share, low CTR a High Bounce Rate.

Platba CardPay neúspešná? Využite opätovnú platbu v admin rozhraní Prestashopu

Stovky eshopov na Slovensku a v Čechách využívajú platobnú bránuCardPay” od Tatrabanka a.s., ktorá umožňuje nakupujúcím platiť za tovar kartou a obchodníkom automaticky pripisovať platby na ich účet vedení v banke. Často sa však stáva, že zákazník platbu kartou cez CardPay nedokončí.

Prestashop - platba CardPay neúspešná, čakanie na platbu kartou - objednávka Pokračovať v čítaní

Nový člen v tíme ASData – grafik, webdeveloper

Máme nového super grafika a web developera v našom tíme www.ASData.sk! Takže sme “oprášili staršie” hardvériky a vytvorili, verím, že celkom slušnú a výkonnú pracovnú zostavičku =)

Notebook Dell XPS 13z ultrabook with replaced Dell battery & AC adapter, LG 22” Led monitor, Rypo micro slim bluetooth keyboard, Dell bluetooth mouse & Trust graphic tablet with graphic pen – all powered by Dell docking station & ZALMAN cooling pad.

paraska-1

Začnite svoj biznis s webom, ktorý stojí za to!

Rozbiehate vlastný biznis a náklady vám začínajú prerastať cez hlavu? Budovať vlastné dielo je veľmi náročné. Hlavne, keď od začiatku musíte myslieť na celkovú stratégiu, financie, náklady, marketing a taktiež na celkové budovanie firmy.

Programovanie na tretinky - tvorba webstránok na splátky

Programovanie na tretinky – tvorba webstránok na splátky

Musíme povedať, že budovanie firemného mena, identity a celkovo marketing je gro celého podnikania. Trh je presýtený rôznorodou konkurenciou a nečudujme sa, že niekto v tomto mori nenásytných rýb nevie preraziť.

 

Základ úspešného podnikania je kvalitne spracovaný web. Kto dnes nemá webovú stránku, ako keby ani neexistoval. Pokračovať v čítaní

7 vychytávok AdWords, o ktorých ste možno ani nevedeli

V priebehu niekoľkých rokov sa z Google AdWords stal marketingový nástroj, ktorý pomáha firmám získavať potenciálnych zákazníkov, zvyšovať tržby a dosahovať lepšie postavenie na trhu. Je to mocný a hlavne efektívny nástroj. No mnohí jeho potenciál nevyužívajú naplno.

Objavte teraz s nami 7 nástrojov, ktoré vám ponúka Google AdWords.

Pokračovať v čítaní

5 krokov ako získať viac konverzií pri remarketingu

Remarketingové reklamy vznikli najmä preto, aby firmy ľuďom opätovne pripomínali, o aký produkt, či službu mali záujem. Nezáleží na tom, kde ste si prezerali produkt. Reklamy si vás nájdu všade, na  sociálnych sieťach, na stránkach i v prehliadači.

click_asdata

Firmy dokážu sledovať nákupné zvyklosti svojho publika, vďaka uloženým cookies v prehliadačoch. Ak zobrazená remarketingová reklama zaujme potenciálneho zákazníka, dôjde k zmene jeho nákupného správania, resp. konverzii. Čo znamená, že buď sa preklikne na produkt alebo ho rovno kúpi. Čo je cieľom každého marketéra, podnikateľa a obchodníka.

 

Ako vyťažiť čo najviac s remarketingu? Ako naplno využiť všetky dostupné príležitosti pre dosiahnutie konverzie?

Pokračovať v čítaní